Suplement do nr-u 2/2003


Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2003 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Symptomatologia chorób alergicznych oczu
Andrzej Stankiewicz, Marek Rękas

Symptomatology of allergic diseases of the eye
Schorzenia rogówki na tle alergicznym
Ariadna Gierek-Łapińska, Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura, Iwona Rokita-Wala

Diseases of the cornea with allergic background
Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki
Agnieszka Trzebicka, Mirosława Grałek

Vernal keratoconjunctivitis
Zaburzenia filmu łzowego w sezonowym alergicznym zapaleniu spojówek
Aleksandra Usowska1, Piotr Rapiejko2, Agnieszka Lipiec3, Andrzej Wojdas2, Marek Rękas1

Lacrimal film disturbances in seasonall allergic conjunctivitis
Rozwój choroby alergicznej u dzieci
Wojciech Kątski1, Maria Rymgayłło-Kątska2,
Marek Gerkowicz1


Evolution of allergic disease in children
Alergiczne choroby oczu u dzieci w badaniach własnych
Mirosława Grałek1, Ewa Lipiec, Anna Niwald

Ocular allergy in children in authors' own material
Zmiany w narządzie wzroku w chorobie Kawasaki
Agnieszka Trzebicka, Mirosława Grałek

Ocular changes of Kawasaki disease
Etiopatogeneza skrzydlika
Ariadna Gierek-Łapińska, Ewa Lange, Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura

The etiopathogenesis of pterygium
Alergie polekowe. Część I - aspekty ogólne
Dorota Pożarowska, Marek Gerkowicz

Drug allergy. Part I - general aspects
Alergie polekowe. Część II - narząd wzroku
Marek Gerkowicz, Dorota Pożarowska

Drug allergy. Part II - visual system
Alergie na soczewki kontaktowe i płyny pielęgnacyjne a decyzja o laserowym zabiegu refrakcyjnym
Stanisława Gierek-Ciaciura, Iwona Rokita-Wala, Ewa Mrukwa-Kominek, Paweł Stala, Dorota Wyględowska-Promieńska

Allergy to contact lenses and disinfectant solution and laser refractive surgery decision

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI