Wydanie specjalne październik 1998

Rada programowa:
prof. dr hab.

Janusz Czajkowski
prof. dr hab.

Józef Kałużny
prof. dr hab.

Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.

Olgierd Palacz
prof. dr hab.

Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:

prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

mgr
Jan Kasprzak

Dyrektor Wydawnictwa:
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95

e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
ARW FOTO | KURIER.

Warunki prenumeraty
w 1999 roku:

nr 1, 2, 3, 4
oraz wydania
specjalne - 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I/O Warszawa,
Filia nr 1Nr: 10601031-8992-27000-420101

Jaskra: patologia odcinka tylnego
Ivan Olivier Haefliger

Czynniki ryzyka naczyniowego w jaskrze. Czy obniżając ciśnienie wewnątrzgałkowe możemy zahamować postęp neuropatii jaskrowej
Maria Hanna Niżankowska, Anna Turno-Kręcicka, Maria Muzyka

Zastosowanie kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce zaburzeń przepływu krwi w jaskrze
Janusz Czajkowski, Ludomir Stefańczyk, Beata Orawiec

Wpływ Trusoptu na naczyniowy przepływ oczny
Krystyna Czechowicz-Janicka

Neuroprotekcja w leczeniu jaskry
Bogna Patelska-Wytyk, Krystyna Pecold

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI