Wydanie 3/2009

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS


Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Błony nasiatkówkowe - leczenie (str. 13)
Joanna Ciszewska, Piotr Wnorowski, Joanna Gołębiewska

Epiretinal Membranes - Treatment
Chromowitrektomia - zastosowanie barwników w chirurgii witreoretinalnej (str. 17)
Piotr Wnorowski, Joanna Ciszewska

Chromovitrectomy - Dyes Use in Vitreoretinal Surgery
Współczesne poglądy na temat leczenia obrzęku plamki (str. 22)
Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz

Modern Views on Macular Edema Treatment
Układ dopełniacza - nowy kierunek w strategii leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem? (str. 29)
Anna Machalińska1,2,3

Complement System - a Novel Strategy in the Treatment of Age-related Macular Degeneration?
Przegląd suplementów diety stosowanych w profilaktyce zwyrodnienia plamki związanego w wiekiem (str. 33)
Józef Kałużny, Małgorzata Seredyka-Burduk, Magdalena Grześk

Review of the Diet Supplements Administered in Age-relatedMacular Degeneration
Leczenie neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w Klinice Chorób Oczu w Bydgoszczy w latach 2006-2008 (str. 37)
Magdalena Grześk, Małgorzata Seredyka-Burduk, Józef Kałużny

Subretinal Neovascularization Treatment Due to Age-related Macular Degeneration in Ophthalmology Department of the Collegium Medicum in Bydgoszcz Since 2006 to 2008
Powikłania w obrębie plamki obserwowane po zastosowaniu chirurgii wgłabiającej w leczeniu otworopochodnego odwarstwienia siatkówki (str. 42)
Joanna Ciszewska, Joanna Gołębiewska, Piotr Wnorowski

Macular Complications after Scleral Buckling Proceduresin Rhegmatogenous Retinal Detachment
Choroba Coatsa – opis przypadku (str. 48)
Sława Kwiecień1, Magdalena Ulińska1,2, Alicja Krawczyk2

Coats Disease – Case Report
Choroba Bourneville’a-Pringle’a – wielonarządowa fakomatoza. Opis przypadku (str. 52)
Dominika Białas, Dorota Białas-Niedziela, Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik

Bourneville-Pringle Disease – Multiorgan Phacomatosis. Case report.
Choroba Stargardta – opis przypadku (str. 57)
Iwona Jaworowska-Cieślińska, Bartosz L. Sikorski, Jakub J. Kałużny

Stargardt’s Macular Dystrophy – a Case Report
Przyczyny utraty wzroku u dzieci (str. 60)
Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Małgorzata Seroczyńska

The Causes of Vision Loss in Children
Najczęstsze przyczyny utraty widzenia u mieszkańców Europy (str. 63)
Agnieszka Płonecka, Dariusz Kęcik

The Most Common Causes of Blindness in Europe
Pomoce optyczne dla osób słabowidzących (str. 68)
Krzysztof Wasiak

Optic Aids for Low-vision Individuals
Docent Ludwik Rostkowski (1894-1973) (str. 71)
Tomasz Wojak, Dariusz Kęcik

Ludwik Rostkowski, Ass. Prof. (1894-1973)

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI