Wydanie 2/2003

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2003 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Retrospektywna ocena przeszczepów rogówki wykonanych w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w latach 2000-2002
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz, Małgorzata Sybilska, Anna Zaleska-Żmijewska, Edyta Zielińska

Retrospective evaluation of the corneal transplantation procedures performed in the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw in years 2000-2002
Przeszczepy "na gorąco" w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie w latach 2000-2002
Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz, Małgorzata Sybilska, Anna M. Ambroziak, Anna Okruszko

Corneal transplant for the urgent indications in Clinical Ophthalmology Hospital in Warsaw in 2000-2002
Operacyjne leczenie jaskry po przeszczepach rogówki - trzyletnie doświadczenia własne
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Danuta Zawadzka, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna M. Ambroziak

Glaucoma surgery after keratoplasty - 3 years of own experiences
Poszukiwanie komórek macierzystych oraz badanie żywotności komórek rąbka rogówki ludzkiej z użyciem mikroskopu konfokalnego
Piotr Skopiński1,2, Jacek P. Szaflik1, Marek Kujawa2, Ewa  Jankowska2, Cezary Kowalewski3, Małgorzata Brix4, Jerzy Szaflik1,4

Search for stem cells and cell viability investigations in human corneal limbus using confocal microscope
Niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki - obraz kliniczny
Edward Wylęgała

Clinical diagnosis of limbal stem cell deficiency
Porównanie pomiarów grubości rogówki wykonanych z użyciem szczelinowej skaningowej topografii optycznej (ORBSCAN II), metody ultradźwiękowej oraz mikroskopii konfokalnej - doniesienie wstępne
Ewa Langwińska-Wośko, Jacek P. Szaflik, Wojciech Kołodziejczyk, Sebastian Gajda

The comparison of corneal thickness measurement with slit-scanning optical topography (Orbscan II), ultrasound pachymetry and slit scanning confocal microscopy - pilot report
Zastosowanie interferometrii optycznej do badania promienia krzywizny rogówki
Edward Wylęgała, Aneta Ludyga, Wojciech Banyś, Dorota Tarnawska

Partial coherence interferometry (PCI) for corneal curvature measurements
Pachymetria z zastosowaniem optycznej koherentnej tomografii (OCT)
Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk

Optical coherence tomography (OCT) as a method of pachymetry
Przyżyciowa ocena struktury rogówki po zabiegach keratoplastyki drążącej, w mikroskopii konfokalnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wtórnego unerwienia przeszczepionej rogówki - doniesienie wstępne
Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Mariola Słomińska

In vivo confocal microscopy of corneal grafts after penetrating keratoplasty, with particular accent on graft reinnervation - initial report
Zapalenie rogówki wywołane pełzakiem Acanthamoeba
Małgorzata Zaraś, Jacek P. Szaflik, Wojciech Kołodziejczyk

Acanthamoeba keratitis
Zapalenie rogówki wywołane przez Acanthamoeba u pacjenta po zabiegu refrakcyjnym
Ewa Langwińska-Wośko, Jacek P. Szaflik, Wojciech Kołodziejczyk, Małgorzata Zaraś

Acanthamoeba keratitis after refractive surgery
Rogówkowe powikłania immunosupresji u pacjentów po przeszczepie szpiku - doświadczenia własne
Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin-Rujna, Wojciech Kołodziejczyk

Corneal complications in patients after bone marrow transplantation - our experience
Wybrane metody badania rogówki
Dorota Kopacz, Kinga Szymańska, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk

The most common diagnostic procedures of the cornea
Badania ultrasonograficzne rogówki
Paweł Lewandowski, Anna Kruszyńska, Ewa Karwacka

Ultrasound examination of the cornea
Wideokeratografia
Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk

Videokeratography
Zastosowanie błony owodniowej w leczeniu perforacji rogówki
Edward Wylęgała, Wojciech Banyś, Dorota Tarnawska, Aneta Ludyga, Antonina Jurewicz, Dariusz Dobrowolski

Amniotic membrane transplantation in the management of corneal perforation
Zmiany w aparacie ochronnym narządu wzroku zachodzące z wiekiem
Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Mariusz Szuta

Age-related changes in the protective apparatus of the visual system
Znaczenie badań perymetrycznych i elektrofizjologicznych w diagnostyce guzów przysadki mózgowej
Anna Piekarska, Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz

The evaluation of perimetry and electrophysiological tests in diagnosis of pituitary adenomas

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI