Wydanie 1/2020

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Fantastyczne nużeńce – jak je znaleźć. I leczyć (str. 3 - 9)
Mariusz Rowiński

Fantastic Demodex – How to Find Them. And How to Treat Them
Endoskopowa dakrocystorinostomia – zalety i przyczyny niepowodzeń (str. 10 - 14)
Andrzej Sieśkiewicz 1, Damian Rębacz 1, Magdalena Korwin 2

Endoscopic Dacryocystorhinostomy – Advantages and Causes of Failure
Wykorzystanie mostowego płata skórno- -mięśniowego z powieki górnej w leczeniu bliznowatego podwinięcia powieki górnej (str. 15 - 17)
Mariusz Kęcik 1,2

The Use of the Bridging Skin-muscular Flap from the Upper Eyelid in the Treatment of Cicatrical Entropion of the Upper Eyelid
Ocena ruchomości oczu po urazie oczodołu (str. 18 - 21)
Dorota Białas-Niedziela, Dariusz Kęcik

Assessment of Ocular Motility after Orbital Injury
Ocena wyników chirurgicznego leczenia niedrożności dróg łzowych z zastosowaniem przezkanalikowej laserowej dakrocystorinostomii (str. 22 - 26)
Anna Kwiecińska 1, Małgorzata Woś 1, Jerzy Mackiewicz 2

Evaluation of the Results of Surgical Treatment of Lacrimal System Obstruction with Trancanalicular Laser Dacryocystorhinostomy
Blefaroplastyka powieki górnej (str. 27 - 29)
Aneta Bembenek

Upper Lid Blepharoplasty
Przegląd wybranych nieoperacyjnych metod poprawy wyglądu okolicy oka (str. 30 - 35)
Aneta Bembenek

Nonsurgical Methods in Periocular Area Rejuvenation Review
Toksyna botulinowa jako niechirurgiczna metoda leczenia funkcjonalnych i estetycznych zaburzeń struktur okolicy oka (str. 36 - 40)
Mariusz Kęcik 1,2

Botulinum Toxin as Nonsurgical Method of Treatment of Functional and Aesthetic Disorders of the Periocular Area
Okulistyczne powikłania zabiegów medycyny estetycznej (str. 41 - 45)
Marcin Ambroziak 1,2, Maciej Ambroziak 1,2

Ocular Complications after Aesthetic Medicine Procedures
Zmiany powierzchni oka wywołane toksyną botulinową (str. 46 - 48)
Karina Broniek-Kowalik

The Ocular Surface Changes Caused by Botulinum Toxin

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI