Wydanie 4/2019

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Leczenie i zapobieganie retinopatii wcześniaków w programie medycznym Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (str. 5 - 7)
Mirosława Grałek

Treatment and Prevention of Retinopathy of Prematurity in the Medical Program of The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation
Częstość występowania retinopatii wcześniaków – w materiale własnym Przyklinicznej Poradni Okulistycznej dla Dzieci w UCK w Katowicach (str. 8 - 11)
Dorota Barchanowska 1,2, Magdalena Adamczyk-Frystacka 2, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Gracjana Fijałkowska 2 , Erita Filipek 1,2

The Prevalence of Retinopathy of Prematurity – in Our Own Material – of Ophthalmic Out-patient Clinic for Children at UCK in Katowice
Częstość występowania krótkowzroczności u polskich dzieci (str. 12 - 14)
Maciej Czepita

Prevalence of Myopia in Polish Children
Postępowanie lecznicze we wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci w obserwacjach własnych (str. 15 - 17)
Anna Niwald, Mirosława Grałek, Monika Daszyńska, Ewa Lipiec, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Moll

The Medical Procedure in Congenital Lacrimal Duct Obstruction in Children in Own Observations
Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci (str. 18 - 23)
Magdalena Durajczyk, Marta Kirkiewicz, Wojciech Lubiński

Pediatric Idiopathic Intracranial Hypertension
Trudności diagnostyczne w przypadkach podejrzenia jaskry u dzieci (str. 24 - 25)
Agata Wiśniewska, Karolina Komar-Gruszka, Aleksandra Jakubaszek, Agnieszka Podedworny-Chustecka, Agnieszka Samsel

Difficulties in Diagnosing Glaucoma in Children
Zaburzenia widzenia w przebiegu wewnątrzczaszkowej zakrzepicy żylnej u dzieci (str. 26 - 30)
Magdalena Adamczyk-Frystacka 1 , Dorota Barchanowska 1,2 , Erita Filipek 1,2

Visual Disturbances in the Course of Intracranial Venous Thrombosis in Children
Wrodzone anomalie nerwu wzrokowego (str. 31 - 34)
Anna Uliasz1, Kinga Król-Jarosz 1 , Magdalena Futyma-Ziaja 1,2 , Aneta Lewicka-Chomont 1,2

Congenital Optic Nerve Anomalies
Zapalenie nerwu wzrokowego u dzieci – problemy diagnostyczne (str. 35 - 37)
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska 1, Małgorzata Danowska 1 , Agata Ulatowska 2 , Wojciech Hautz 1

Optic Neuritis in Children – Diagnostic Problems
Jednoczesne usunięcie zaćmy wrodzonej obojga oczu u wcześniaków – przedstawienie przypadków (str. 38 - 43)
Erita Filipek 1,2, Gracjana Fijałkowska 2, Maria Formińska-Kapuścik 2, Lidia Nawrocka 2, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2, Magdalena Adamczyk-Frystacka 2, Dorota Barchanowska 1,2

Simultaneous Bilateral Congenital Cataract Surgery in Premature Infants – Case Report
Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci – opis przypadku (str. 44 - 49)
Magdalena Durajczyk, Marta Kirkiewicz, Wojciech Lubiński

Pediatric Idiopathic Intracranial Hypertension – Case Report
Neuropatia pourazowa nerwu wzrokowego u dziecka ze złamaniem ściany dolnej oczodołu – opis przypadku (str. 50 - 53)
Zuzanna Neyder, Anna Gotz-Więckowska

Traumatic Optic Neuropathy in a Pediatric Patient with Inferior Orbital Wall Fracture – Case Report
Nieinfekcyjne zapalenie błony naczyniowej u kobiet w ciąży (str. 54 - 56)
Anna Uliasz 1 , Karolina Wojtaszek-Woźniak 1 , Kamila Nester-Ostrowska 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1,2

Non-infectious Uveitis During Pregnancy
Diagnostyka i leczenie toksoplazmozy ocznej (str. 57 - 59)
Lidia Stopyra 1 , Wiktor Stopyra 2

Diagnosis and Treatment of Ocular Toxoplasmosis

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI