Wydanie 1/2018

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Historia laserowej chirurgii refrakcyjnej (str. 7 - 10)
Ewa Kurzak, Ewa Mrukwa-Kominek

The History of Laser Refractive Surgery
Ocena struktury rogówki z użyciem mikroskopii konfokalnej w oczach po zabiegach chirurgii refrakcyjnej w dziesięcioletniej obserwacji (str. 11 - 20)
Beata Bubała-Stachowicz 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

Evaluation of the Corneal Structure with Confocal Microscopy in Eyes after Refractive Surgery during Ten-year Observation Period
Wpływ nieregularności przedniej powierzchni zrębu na grubość nabłonka rogówki (str. 21 - 26)
Magdalena Kaszuba-Modrzejewska 1,2 , Ilona Piotrowiak-Słupska 1,2 , Jagoda Rzeszewska-Zamiara 1,2 , Joanna Stachura 1,2 , Grażyna Malukiewicz 2 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2

Influence of Anterior Stroma Surface Irregularities on the Corneal Epithelium Thickness
Terapia macierzowa RGTA w regeneracji rogówki po zabiegach chirurgii refrakcyjnej (str. 27 - 28)
Katarzyna Jadczyk-Sorek 1,2 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

RGTA – Base Matrix Therapy in Corneal Regeneration after Refractive Surgery
ReLEx SMILE – metoda laserowej korekcji wad wzroku nowej generacji (str. 29 - 33)
Barbara Czarnota-Nowakowska 1 , Katarzyna Skonieczna 2 , Estera Igras 3

ReLEx SMILE as a New Generation Method for Laser Vision Correction
Nacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem lasera femtosekundowego (str. 34 - 36)
Agata Cieślińska-Rypolc 1,2 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2,3 , Iwona Jaworowska-Cieślińska 1

Limbal Relaxing Incisions Performed Using Femtosecond Laser
Laserowa korekcja astygmatyzmu w płatku przeszczepionej rogówki (str. 37 - 40)
Justyna Izdebska

Laser Correction of Astmigmatism in Donor Button after Keratoplasty
Jaskra a chirurgia laserowa rogówki (str. 41 - 45)
Joanna Wierzbowska 1,2 , Marcin Smorawski 2

Glaucoma and Laser Corneal Refractive Surgery
Aniridia – patogeneza, powikłania wewnątrzgałkowe, strategie leczenia (str. 46 - 48)
Katarzyna Jadczyk-Sorek 1,2 , Marta Świerczyńska 3 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

Aniridia – Pathogenesis, Intraocular Complications, Treatment Strategies
Neowaskularyzacja naczyniówkowa w przypadku patologicznej krótkowzroczności – obecny stan wiedzy (str. 50 - 53)
Anna Niwald, Mirosława Grałek

Choroidal Neovascularization in Pathological Myopia – Current Knowledge
Rola higieny brzegów powiek w przygotowaniu pacjenta do operacji usunięcia zaćmy (str. 54 - 58)
Aleksandra Opala 1 , Łukasz Kołodziejski 1 , Ewa Swoboda-Kopeć 2 , Magdalena Sikora 2 , Katarzyna Piskorska-Małolepsza 2 , Maciej Osęka 3 , Iwona Grabska-Liberek 1

The Importance of Eyelid Margin Hygiene in Cataract Surgery Preparation
Zastosowanie implantu obciążającego powiekę górną w leczeniu porażennej niedomykalności szpary powiekowej (str. 59 - 63)
Katarzyna Knakiewicz, Emil Kwapisz, Anna Dołowiec, Piotr Marszalik

Upper Eyelid implant Use in Lagopthalmos Treatment
Analiza wariantów polimorficznych w genie DROSHA w populacji chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (str. 64 - 66)
Anna Walczak 1 , Ireneusz Majsterek 1 , Karolina Przybyłowska-Sygut 1 , Jacek Kabziński 1 , Milena Molasy 1 , Jerzy Szaflik 2 , Jacek P. Szaflik 3

The Analysis of Genetic Variations in microRNA-related Gene DROSHA in Patients with Primary Open-Angle Glaucoma in the Polish Population
Zastosowanie kwasu α-liponowego w terapii neuropatii i retinopatii cukrzycowej (str. 68 - 71)
Agnieszka Skowyra, Julita Majszyk-Ionescu, Monika Rogowska, Iwona Grabska-Liberek

α-lipoic Acid Use in Diabetic Neuropathy and Retinopathy Treatment
Epidemiologia, klasyfikacja i nowoczesne metody leczenia retinopatii i makulopatii cukrzycowej (str. 72 - 79)
Paulina Sienicka 1 , Sylwia Chojnowska 2 , Tomasz Baran 3 , Roman Malesiński 1 , Anna Popławska-Kita 4

Epidemiology, Classification and Innovative Therapies of Diabetic Retinopathy and Maculopathy

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI