Wydanie 3/2016

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Chirurgiczne leczenie jaskry pseudoeksfoliacyjnej (str. 11 - 13)
Iwona Grabska-Liberek, Anna Plichta, Piotr Tesla, Julita Majszyk-Ionescu, Irmina Jankowska-Lech, Jacek Kosmala, Barbara Terelak-Borys

Surgical Treatment of Pseudoexfoliation Claucoma
Nowości w technikach chirurgicznych kanaloplastyki (str. 14 - 19)
Anna Byszewska, Jacek Rudowicz, Katarzyna Lewczuk, Marek Rękas

Update on Surgical Techniques in Canaloplasty
iStenty w terapii jaskry otwartego kąta – przegląd literatury medycznej (str. 20 - 24)
Michał Post, Wojciech Lubiński

iStents in Apen-angle Glaucoma Treatment – Literature Overview
Sklerektomia głęboka nieperforująca z użyciem lasera – nowe możliwości znanej metody (str. 25 - 27)
Dorota Kopacz 1 , Piotr Maciejewicz 1 , Daria Kęcik 1 , Jan Kasprzak 1 , Andrzej Zając 2 , Dariusz Kęcik 1

Laser-assisted Deep Non-penetrating Sclerectomy – New possibilities of the Well-known Procedure
Diagnostyka oraz terapia jaskry preperymetrycznej (str. 28 - 32)
Przemysław A. Zabel, Jakub J. Kałużny

Diagnosis and Treatment of Preperimetric Glaucoma
Jaskra wtórna w przebiegu zapaleń błony naczyniowej (str. 33 - 35)
Monika Sapuła, Dorota Kopacz, Joanna Brydak-Godowska, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Secondary Glaucoma in the Course of Uveitis
Latanoprost pozbawiony środków konserwujących w terapii jaskry (str. 36 - 41)
Joanna Wierzbowska

Preservative-Free Latanoprost in Glaucoma Treatment
Wyniki zabiegu implantacji zastawki Ahmeda w skojarzeniu z terapią anty-VEGF jako metody chirurgicznego leczenia jaskry neowaskularnej (str. 42 - 49)
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski

Results of Ahmed Valve Implantation with Adjuvant Anti-VEGF Therapy in Surgical Treatment of Neovascular Glaucoma
Test paskowy InflammaDry jako narzędzie do oceny stanu zapalnego powierzchni oka u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (str. 50 - 55)
Anna Zaleska-Żmijewska 1,2 , Ewa Strzemecka 1,2 , Mira Gacek 2 , Zbigniew Wawrzyniak 2,3 , Jacek P. Szaflik 1,2

InflammaDry Test Strip as a Tool for Ocular Surface Inflammation Evaluation in Patients with Primary Open Angle Glaucoma
Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A genu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 56 - 61)
Magda Cuchra 1 , Ireneusz Majsterek 1 , Katarzyna Szymanek 2 , Jerzy Szaflik 2 , Jacek P. Szaflik 3

The Role of the Novel -77 T/C of XRCC1 and G1972A of ADPRT Genes Polymorphisms in the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development
Wstępne wyniki pomiaru temperatury powierzchni twardówki podczas sklerektomii głębokiej nieperforującej (str. 62 - 64)
Henryk Polakowski 1 , Tadeusz Piątkowski 1 , Andrzej Zając 1 , Jan Kasprzak 2 , Dorota Kopacz 2 , Piotr Maciejewicz 2 , Daria Kęcik 2 , Dariusz Kęcik 2

Preliminary Results of the Scleral Surface Temperature Measurement during Non-perforating Deep Sclerectomy
Program lekowy „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” w Polsce – od kwalifikacji do leczenia (str. 65 - 69)
Małgorzata Figurska, Marek Rękas

Objawy oczne w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – przegląd piśmiennictwa (str. 70 - 74)
Anna Uliasz 1 , Kamila Nester-Ostrowska 1 , Karolina Przytuła 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1 , Anna M. Ambroziak 2,3

Ophthalmologic Manifestations of Rheumatoid Arthritis – Literature Review

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI