Wydanie 1/2016

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Nowa biomechaniczna koncepcja neuropatii jaskrowej (str. 13 - 19)
Joanna Wierzbowska

New Biomechanical Concept of Glaucomatous Neuropathy
Preparaty złożone w terapii jaskry – nowe badania, nowe możliwości (str. 20 - 21)
Joanna Wierzbowska, Małgorzata Figurska

The Fixed Combination Drugs in Glaucoma Treatment – Recent Studies, New Possibilities
Okulistyczne leki oryginalne vs generyczne stosowane w farmakoterapii jaskry (str. 22 - 24)
Marta Bramorska1, Reza Fakhari1, Iwona Grabska-Liberek1,2

Brand Name vs Generic Medications for Glaucoma Treatment
Czy możemy hamować progresję jaskry, lecząc nadciśnienie tętnicze lekami blokującymi układ renina–angiotensyna? (str. 25 - 26)
Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Dariusz Kęcik

Can We Slow Glaucoma Progression Using Anti-hypertensive Drugs Blocking the Renin–angiotensin System?
Jaskra wtórna w przebiegu zespołu zapalenia błony naczyniowej Fuchsa (str. 27 - 29)
Dorota Kopacz, Joanna Brydak-Godowska, Piotr Maciejewicz

Secondary Glaucoma in Fuchs’ Uveitis Syndrome
Wpływ terapii obturacyjnego bezdechu sennego na występowanie jaskry i jej leczenie (str. 30 - 32)
Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Dariusz Kęcik

Influence of Obstructive Sleep Apnea on Prevalence and Treatment of Glaucoma
Substancje pomocnicze zawarte w kroplach do oczu (str. 33 - 36)
Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz

The Pharmaceutical Excipients Commonly Used in Eye Drops
Wpływ leków przeciwjaskrowych na powierzchnię gałki ocznej (str. 37 - 40)
Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński

The Impact of Anti-glaucoma Medications on Ocular Surface
Liczba i rodzaj leków przeciwjaskrowych stosowanych w terapii najczęściej występujących typów jaskry a ich działania uboczne (str. 41 - 45)
Irmina Jastrzębska1, Wojciech Janusz1, Martyna Nowak2, Katarzyna Dylińska1, Ewa Mrukwa-Kominek2,3

Quantity and Type of Anti-glaucoma Medicines Used in the Most Popular Types of Glaucoma and Their Side Effects
Neuroprotekcja w leczeniu zachowawczym jaskry – aktualny stan wiedzy (str. 46 - 49)
Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Lubiński

Neuroprotection in Glaucoma Treatment – the Current State of Knowledge
Złożone leki hipotonizujące w terapii jaskry otwartego kąta i nadciśnienia ocznego (str. 50 - 53)
Małgorzata Sagan, Andrzej Sawicki, Tomasz Żarnowski

Fixed-combination Therapy in Open Angle Glaucoma and Ocular Hypertension
Jaskra dziecięca – leczenie zachowawcze (str. 54 - 57)
Ewa Grudzińska, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska

Childhood Glaucoma – Conservative Treatment
Leki biologiczne w okulistyce – obecny stan wiedzy (str. 58 - 65)
Małgorzata Figurska, Izabela Jamiołkowska, Marek Rękas

Biological Agents in Ophthalmology – Current Knowledge
Okulistyczna manifestacja choroby Behçeta – opis przypadku (str. 66 - 71)
Małgorzata Figurska1, Izabela Jamiołkowska1, Marek Rękas1, Witold Tłustochowicz2

Ocular Manifestation of Behçet’s Disease – Case Report
Endogenne zapalenie wnętrza gałki ocznej jako manifestacja ogólnoustrojowej infekcji Klebsiella pneumoniae z ropniem wątroby (str. 72 - 75)
Małgorzata Figurska, Ilona Głowinkowska, Joanna Wierzbowska, Beata Miłońska-Pego, Marek Rękas

Endogenous Endophthalmitis as a First Manifestation of Klebsiella pneumoniae Sepsis with Pyogenic Liver Abscess
Zastosowanie badań elektrofizjologicznych u wcześniaków (str. 76 - 79)
Marta Michalczuk1, Beata Urban1,2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1,2

The Utility of Electrophysiological Tests in Children with History of Prematurity
Postępowanie chirurgiczne w leczeniu urazów rogówki i twardówki (str. 80 - 82)
Dariusz Haszcz, Agnieszka Kalinowska, Emilia Bielecka, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Surgical Management in Corneal and Scleral Lacerations
Deksametazon (Ozurdex) w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu niedrożności naczyń żylnych siatkówki – retrospektywne badanie przeprowadzone w Polsce (str. 83 - 85)
Agnieszka Kubicka-Trząska1, Katarzyna Michalska-Małecka2, Andrzej Dmitriew3, Alicja Dębicka4, Urszula Gajdzik-Gajdecka5, Aneta Adamczyk-Ludyga5, Magdalena Ulińska6, Dominik Zalewski7, Marzena Lipińska8, Mateusz Nikodem8, Bożena Romanowska-Dixon1

Dexamethasone (Ozurdex) in the Treatment of Macular Oedema Following Retinal Vein Occlusion – Retrospective Study in Poland

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI