Wydanie specjalne grudzień 2015

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Rola nużeńców w etiopatogenezie chorób oczu (str. 5)
Beata Rymgayłło-Jankowska

The Role of Demodex spp. in Etiology of Eye Diseases
Rola nużeńców w etiopatogenezie stanów zapalnych skóry oraz brzegów powiek – podejście kliniczne (str. 8)
Izabela Chudzicka-Strugała1, Walenty Chudzicki1, Maciej Osęka2, Agata Czochralska-Duszyńska3, Aleksandra Sędzikowska4, Edyta Mądry3

The Role of Demodex spp. in Etiology of Skin Inflammation and Blepharitis – Clinical Approach
Nużeniec jako potencjalna przyczyna dyskomfortu oczu u osób pracujących przy monitorze ekranowym komputera (str. 11)
Marta Owczyńska, Witold Tarkowski, Anna Błaszczyk-Tyszka

Demodex as a Potential Cause of Ocular Discomfort in Individuals Working at the Computer Monitors
Wpływ preparatów zawierających metronidazol, tlenek rtęci i olejki eteryczne na przeżywalność nużeńców w warunkach in vitro (str. 16)
Aleksandra Sędzikowska1, Maciej Osęka2, Barbara Grytner-Zięcina1, Beata Roman3, Emilia Jaremko3

Effect of Metronidazol, Mercury Oxide and Essentials Oils on the in vitro Survivability of Demodex Mites

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI