Wydanie 4/2013

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Czerniak spojówki i rogówki – opis przypadku (str. 7)
Weronika Pociej-Marciak, Anna Markiewicz, Anna Leśniak, Bożena Romanowska-Dixon

Malignant Melanoma of the Conjunctiva and Cornea – Case Report
Oczna postać bąblowicy u dziecka – opis przypadku (str. 9)
Anna Rogowska, Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska

Intraocular Echinococcosis in a Child – a Case Report
Nerwiakowłókniak towarzyszący małooczu z torbielą szczelinową oczodołu – opis przypadku (str. 12)
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Krystyna Kanigowska, Anna Rogowska, Wojciech Hautz

Neurofibroma Coexisting with Microphthalmia and Colobomatous Cyst of the Orbit – Case Report
Kostniak naczyniówki u 8-letniego dziecka – opis przypadku (str. 14)
Wojciech Hautz, Krzysztof Cieślik, Krystyna Kanigowska, Anna Rogowska, Joanna Jędrzejczak

Choroidal Osteoma in 8 Year-old Child – Case Report
Oczne objawy kliniczne u dziecka z zespołem Goldenhara – obserwacje własne (str. 16)
Krystyna Kanigowska, Wojciech Hautz, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Anna Rogowska

Clinical Ocular Manifestation in a Child with Goldenhar Syndrome – Own Observation
Trudności terapeutyczne w leczeniu idiopatycznego krwotoku przedsiatkówkowego – opis przypadku (str. 19)
Anna Karasińska, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Bartłomiej Markuszewski, Marek Szaliński, Marta Misiuk-Hojło, Radosław Kaczmarek

Therapeutic Difficulties in Idiopathic Preretinal Hemorrhage – Case Report
Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w doborze soczewek hybrydowych u chorej na stożek rogówki, nietolerującej soczewek twardych – opis przypadku (str. 23)
Sławomir Kuczkowski1,2, Erita Filipek2, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Dorota Barchanowska2

Optical Coherent Tomography Use in Hybrid Contact Lenses Application in Keratoconus Management in Patients with i RGP Lenses Intolerance – Case Report
Zastosowanie elektroretinogramu typu „pattern” w oszacowaniu skuteczności doszklistkowego leczenia bewacyzumabem (Avastinem) chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 27)
Krzysztof Szmatłoch, Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Jolanta Gronkowska-Serafin, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz

Diagnostic Value of Pattern Electroretinogram Test in Estimation of the Effectiveness of Bevacizumab Intravitreal Injections (Avastin) in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration
Inwolucyjne podwinięcie powieki dolnej – kwalifikacja i leczenie metodami Jonesa, Wiesa i Quickerta (str. 33)
Beata Pawlik, Radosław Różycki, Rafał Pawlik, Marek Rękas

Repair of Involutional Lower Lid Entropion with Jones, Wies and Ouickert Procedures
Zastosowanie aparatu OCT RTV-ue w diagnostyce i ocenie progresji jaskry (str. 36)
Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Erita Filipek2, Sławomir Kuczkowski1,2

The use of Fourier Domain Optical Coherent Tomography in the Diagnosis and Progression Evaluation in Glaucoma
Związek polimorfizmu -181 A/G genu MMP-7 z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 40)
Patrycja Banaś-Leżańska1, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2, Mira Gacek2, Karolina Przybyłowska-Sygut1, Ireneusz Majsterek1

Association of the -181 A/G MMP-7 Gene Polymorphism with the Occurrence of Primary Open-angle Glaucoma in a Polish Population
Oko a stres vs. stres a oko (str. 43)
Janusz Czajkowski

The Eye and Stress vs. Stress and the Eye

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI