Wydanie specjalne czerwiec 2013

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – stracony czas to stracony wzrok (str. 5)
Magdalena Ulińska

Treatment of Wet Age-related Macular Degeneration – Lost Time Means Lost Vision
Aktualne strategie leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem blokerami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (str. 8)
Anna Skłodowska

Current Strategies in Age-related Macular Degeneration Treatment with anti-Vascular Endothelial Growth Factor therapy
EyleaŸ – nowy lek w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 11)
Izabella Wójcicka-Balińska

EyleaŸ – New Drug in Wet Age-related Macular Degeneration Treatment
Praktyczne wnioski z badań klinicznych nad zastosowaniem leku EyleaŸ w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 13)
Dorota Mierzejewska

Practical Conclusions from the Clinical Studies on EyleaŸ Drug in Wet Form of Age-related Macular Degeneration
Wpływ wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem na codzienne funkcjonowanie chorego w aspekcie starzenia się polskiego społeczeństwa (str. 17)
Małgorzata Zaraś

Influence of Wet AMD on Daily Functioning in the Context of Aging of the Polish Society

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI