Wydanie specjalne listopad 2012

Rada Naukowa/ Scientific Board:
Professor Ašoklis Rimvydas, MD, PhD, Lithuania
Professor Czajkowski Janusz, MD, PhD, Poland
Professor Kałużny Józef, MD, PhD, Poland
Professor Kanski Jacek J., MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
Professor Kęcik Tadeusz, MD, PhD, Poland
Professor Milewski Stanislaw A., MD, MA, FACS, USA
Professor Palacz Olgierd, MD, PhD, Poland
Professor Stankiewicz Andrzej, MD, PhD, Poland
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD, Poland

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
Ambroziak Anna M., MD
Langwińska Ewa, MD
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Współczesna chirurgia jaskry (str. 9)
Jerzy Szaflik

Epidemiologia jaskry (str. 13)
Anna Zaleska-Żmijewska

Kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych w jaskrze (str. 15)
Anna Kamińska, Monika Łazicka-Gałecka

Endoskopowa cyklofotokoagulacja laserowa (str. 21)
Jacek P. Szaflik, Monika Łazicka-Gałecka

Leczenie zachowawcze jaskry. Wpływ stosowanego leczenia na powierzchnię oka (str. 25)
Justyna Izdebska

Zasady profilaktyki – schematy postępowania w przypadkach operacji przeciwjaskrowych: trabekulektomii, kanaloplastyki, wszczepienia mikroimplantu Ex-press, endocyklofotokoagulacji, obowiązujące w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskieg (str. 31)


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI