Wydanie 3/2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS,
FRCOphth, Anglia
prof. Stanislaw A. Milewski M.D.,
M.A., F.A.C.S., Stany Zjednoczone

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków
Beata Latecka-Krajewska, Michał Wilczyński, Hanna Grymin, Olena Wilczyńska, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki

Evaluation of intraoperative and early postoperative complications of phacoemulsification - a study of 1000 cases
Wczesne powikłania operacji zaćmy
Roman Goś, Piotr Jurowski

Early complications of cataract surgery
Przypadki powikłań w trakcie skomplikowanych kapsuloreksis
Ryszard Klepacki, Maciej Klepacki

Cases of complications during complex capsulorhexis
Porównanie przebiegu leczenia oraz wyników fakoemusyfikacji zaćmy u chorych z wysoką krótkowzrocznością wykonanych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnie
Andrzej Mierzejewski1,3, Iwona Eliks3, Bartosz Harasimowicz1, Bartłomiej J. Kałużny2, Jakub J. Kałużny2,3

Comparison of course and results of in-patient and out-patient cataract phacoemulsification in high myopia

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI