Wydanie 3/2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS,
FRCOphth, Anglia
prof. Stanislaw A. Milewski M.D.,
M.A., F.A.C.S., Stany Zjednoczone

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Minimal one-stage cataract and glaucoma surgery - advantages and possible complications
Krystyna Pecold, Hanna Pecold-Stępniewska, Agnieszka Baran, Iwona Mazur-Michałek, Krzysztof Załęcki

Relative anterior microphthalmus (RAM): Morphometrical analysis and its implications for cataract and glaucoma surgery
Hans E. Völcker, Gerd U. Auffarth

Minimizing the incision in cataract surgery - a continuous challenge
Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński

Correction of corneal astigmatism with limbal relaxing incisions method in the course of phacoemulsification
Andrzej Stankiewicz, Marek Rękas

Epithelial ingrowth after cataract surgery
Zbigniew Zagórski

Refractive surgery after previous optical surgery procedures
Iwona Liberek1, Jerzy Szaflik1,2

Refractive procedures for correction of postkeratoplasty astigmatism
Gernot I. W. Duncker

Nerve growth factor treatment in ocular surface diseases: potential application in refractive surgery
Alessandro Lambiase, Stefano Bonini

Low Ultrasound Micro-incision Cataract Surgery LUS-MICS
Jorge L. Alio, Ahmed Galal, Jose-Luis Rodriguez Prats, Mohamed Ramzy

Corneal penetration of topical fluoroquinolones: Aqueous humour concentrations after application of levofloxacin 0.5% and ofloxacin 0.3% eye drops
Hans-Reinhard Koch1, Sven C. Kulus1, Markus Roessler1, Auli Ropo2, Klaus Geldsetzer3


Lessons Learned from National Cataract and Corneal Registers
Ulf Stenevi

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI