Wydanie specjalne czerwiec 2001

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Jaskra w chorobach neurookulistycznych
Andrzej Stankiewicz

Zachowanie się ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu przetoki tętniczo-jamistej
Małgorzata Zdzieszyńska, Paweł Kolasa, Roman Goś

Koregulacja dawniej i dziś
Janusz Czajkowski

Koszty leków stosowanych w terapii zachowawczej jaskry pierwotnej w Polsce. I Monoterapia
Józef Kałużny, Katarzyna Kulczycka, Marcin Kałużny

Koszty leków stosowanych w terapii zachowawczej jaskry pierwotnej w Polsce. II Terapia złożona
Józef Kałużny, Marcin Kałużny, Katarzyna Kulczycka

Bezpośrednie koszty operacyjnego leczenia jaskry
Jerzy Szaflik, Agata Bełżecka-Majszyk, Grażyna Broniek

Porównanie kosztów leczenia jaskry w województwach mazowieckim i małopolskim
Krystyna Czechowicz-Janicka, Maria Starzycka, Zdzisław Tobota, Ewa Orlewska

Neuroprotekcja w warunkach doświadczalnych - implikacje kliniczne
Bogna Patelska-Wytyk, Walenty Chudzicki

Rola receptorów NMDA w obrębie drogi wzrokowej
Damian Czepita

Zastosowanie leków zwiększających przekaźnictwo neuronalne u chorych z jaskrą - badania doświadczalne i kliniczne (streszczenie)
Jerzy Toczołowski, Robert Rejdak, Marek Kamiński, Zbigniew Stelmasiak, Paweł Grieb

Ukrwienie gałki ocznej - wyniki badań u ludzi (streszczenie)
Alon Harris

Zapobieganie uszkodzeniu komórek zwojowych przez betaksolol w oparciu o wyniki badań na zwierzętach - odniesienie do jaskry (streszczenie)
Nevill N. Osborne

Częściowa sinusektomia z odwinięciem głębokiego płatka twardówki i podaniem hialuronianu sodu - opis techniki operacyjnej
Małgorzata Stawska, Janusz Borowski

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI