Wydanie 1/2012
str. 24

Diagnostyka patologicznego łzawienia

Diagnostic Methods in Epiphora

Aleksandra Jakubaszek1, Radosław Różycki1, Dominika Białas1, Artur Maliborski2, Izabela Nowak-Gospodarowicz1, Marek Rękas1

1 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. nadzw. WIM
2 Zakład Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka


Summary: Epiphora is a result of decreased tear outflow besides excessive producton of the tears. Epiphora may be congenital or aquired. Exact diagnosis is crucial to establish proper diagnosis and to choose the best way of treatment-conservative or surgical. The diagnostic methods of epiphora are to evaluate the lacrimal pathway function. Authors present tests that may show the level of lacrimal tract obstruction and choose the best way of treatment: medical history, syringing, fluorescein dye disappearance test, Jones'es tests, tear meniscus height, the reflux test, saccharin test, dacryocystography, lacrimal scintigraphy.

Słowa kluczowe: patologiczne łzawienie, niedrożność przewodu nosowo-łzowego, test zanikania barwnika, dakriocystografia, scyntygrafia dróg łzowych.

Keywords: epiphora, primary acquired nasolacrimal duct obstruction, fluorescein dye disappearance test, dacryocystorhinostomy, lacrimal scintigraphy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI