Wydanie 1/2012
str. 21

Rekonstrukcja okolicy kąta przyśrodkowego i powieki płatem z fałdu nosowo-wargowego uszypułowanego podskórnie

Use of Subcutaneously Based Nasolabial Flap in Medial Canthal Reconstruction

Mariusz Kęcik1, Joanna Kalińska1, Mateusz Kęcik2

1 Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. nadzw. WUM
2 Studenckie Koło Naukowe Histologii i Embriologii przy Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun SKN: dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały


Summary: Medial canthal reconstruction following skin cancer excision presents a challenge to the surgeon because of the complex anatomy and the difficulty in obtaining tissue of the appropriate colour and thickness. Reconstruction with local flaps adjacent to the defect is often the first-choice treatment option. The authors have performed reconstruction with subcutaneously based nasolabial flap in medial canthal reconstruction in 78 year old female and obtained satisfactory results. This technique can be readily used for relatively large madial canthal defects.

Słowa kluczowe: powieka, rekonstrukcja, płat.

Keywords: medial canthal reconstruction, nasolabial flap.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI