Wydanie 4/2011
str. 152

Ciało obce wewn±trzgałkowe – trudno¶ci diagnostyczne

Intraocular Foreign Body – Diagnostic Difficulties

Lidia Nawrocka2, Erita Filipek1, Maria Formińska-Kapu¶cik1, Ewa Pieczara2, Bogumiła Wójcik-Niklewska2

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapu¶cik


Summary: 15 year old boy with traumatic history, diagnosed with unilateral mydriasis: pediatrically, neurologically and ophthalmologically. CT scanning, MRI of the head, US and UBM of the right eye, X-Ray of the orbits as well as CT of orbits performed with spiral computed tomography scan. As a result the spiral CT scan allowed a final confirmation and localization of an intraocular metallic foreign body.

Słowa kluczowe: ciało obce w oku, dziecko, diagnostyka, TK spiralna.

Keywords: intraocular foreign body, children, CT spiral.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI