Wydanie 4/2011
str. 98

Badania diagnostyczne u pacjentów z druzami tarczy nerwu wzrokowego

Diagnostic Methods in Patients with Optic Nerve Head Drusen

Katarzyna Nowomiejska1, Kamilla Barchan-Kucia2, Tomasz Żarnowski3, Robert Rejdak1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medilens” w Kielcach
  Kierownik: dr n. med. Janusz A. Cieślik
3 Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. nadzw. UM w Lublinie


Summary: Optic nerve head drusen (ONHD) are diagnostic dilemma. It is frequently not possible to make definite diagnosis of ONHD based on ophthalmoscopy alone. There are many methods assessing structure and function in patients with ONHD. These methods include ultrasonography, CT scanning, visual fields, autofluorescence, scanning laser ophthalmoscopy and electrophysiology. Lately, time-domain and spectral-domain optical coherence tomography have been used to assess retinal nerve fiber layer in ONHD.

Słowa kluczowe: druzy tarczy nerwu wzrokowego, ultrasonografia, autofluorescencja, optyczna koherentna tomografia.

Keywords: optic nerve head drusen, ultrasonography, autofluorescence, optical coherence tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI