Wydanie 4/2011
str. 90

Niedokrwienne neuropatie nerwu wzrokowego – patogeneza, obraz kliniczny i postępowanie

Ischemic Optic Neuropathies – Pathogenesis, Clinical Picture

Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Ischemic optic neuropathies are a major cause of blindness and vision impairment among middle-age and elderly population. There are many types of ischemic optic neuropathies and there are different treatment options depending on the pathogenesis of the disease.

Słowa kluczowe: przednia neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego, tylna neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego, papillopatia cukrzycowa, papillophlebitis.

Keywords: anterior ischemic optic neuropathy, posterior ischemic optic neuropathy, diabetic papillopathy, papillophlebitis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI