Wydanie 2/2011
str. 40

Elżbieta Rusinowa – pierwszy kierownik Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy

Elżbieta Rusin – the First Head of the Department of Ophthalmology, Medical College in Bydgoszcz

Grażyna Malukiewicz, Joanna Stafiej

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz


Summary: The paper presents biography of ass. prof. Elżbieta Rusin, (1923-1979) – a nationally recognized ophthalmic surgeon and teacher, the first Head of the Department of Ophthalmology, Medical College in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, Poland. Described are details concerning her career and life.
She has been involved in research programs on binocular vision, glaucoma and eye diseases in diabetes mellitus.

Słowa kluczowe: Elżbieta Rusin, Klinika Okulistyczna w Bydgoszczy.

Keywords: Elżbieta Rusin, Ophthalmology Department in Bydgoszcz.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI