Wydanie 2/2011
str. 100

Zastosowanie bevacizumabu u pacjentów z zaawansowaną wysiękową postacią AMD

Bevacizumab Administration in Patients with Advanced Wet AMD

Małgorzata Wojnar, Agnieszka Bartczak, Zofia Mariak

Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak


Summary: Aim of the study: Evaluation of the efficacy of intravitreal bevacizumab administration in patients with advanced forms of wet AMD.
Material and Methods: 18 patients were included into the study (11 women, 7 men, aged .... ) with the advanced form of wet AMD. Bevacizumab was administered in monthly injections for 3 months.
Results: The visual acuity improvement was observed in 2 cases (13.3% of patients), while VA stabilization was observed in 15 patients (83.3%). Visual acuity was reduced only in 1 case. Bevacizumab may be the alternative treatment option in patients with advanced form of wet AMD to preserve and stabilize vision.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), bevacizumab, CNV.

Keywords: age-related macular degeneration (AMD), bevacizumab, CNV.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI