Wydanie 2/2011
str. 88

Neutralizacja VEGF jako metoda leczenia wysiękowej postaci AMD – najnowsze doniesienia

VEGF Neutralization as Wet Age-related Macular Degeneration Treatment Method – The Latest Reports

Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie
2 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie
  Kierownik: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont
3 Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Friedrich E. Krause


Summary: Age-related macular degeneration (AMD), especially its’ wet form, is responsible for the majority of cases of vision loss in the developed countries. Vascular endothelial growth factor (VEGF) plays an important role in the pathogenesis of choroidal neovascularization (CNV). Drugs that neutralize VEGF have revolutionized the treatment of wet AMD. Currently anti-VEGF drugs – ranibizumab and bevacizumab are the AMD therapeutic standard. A number of clinical trials asses new neutralizing VEGF drugs, to make the treatment of neovascular AMD more effective. This article presents currently emerging therapy of wet AMD based on VEGF neutralization.

Słowa kluczowe: wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu, neowaskularyzacja.

Keywords: wet age-related macular degeneration, vascular endothelial growth factor, choroidal neovascularization.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI