Wydanie 2/2011
str. 81

Uniesienie nabłonka barwnikowego siatkówki w przebiegu AMD – patogeneza, diagnostyka i możliwości terapeutyczne

Retinal Pigment Epithelium Detachment Due to AMD – Pathogenesis, Diagnostics and Therapeutic Possibilities

Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Małgorzata Latalska, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie


Summary: Retinal pigment epithelium detachment is a prominent feature of many chorio-retinal disease processes, the most prevalent of which is age-related macular degeneration (AMD). Retinal pigment epithelium detachment may or may not be associated with choroidal neovascularization and may be caused by different types of pathogenesis, each associated with distinct angiographic features, natural course, visual prognosis, and response to treatment. Aim of this paper is to present current diagnostic approaches and therapeutic options with their efficacy in cases of retinal pigment epithelial detachment secondary to AMD. Fluorescein/indocyjanine green angiography and OCT imaging are helpful tools in diagnostic process. Anti-VEGF therapy is currently the preferred treatment. However, the initial stabilization of visual acuity after treatment could not be confirmed in long-term studies. Furthermore, optimal VEGF treatment regimens have also not been defined and the criteria for repeated treatment have not been established as yet.

Słowa kluczowe: uniesienie nabłonka barwnikowego siatkówki (PED), zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), neowaskularyzacja naczyniówkowa (CNV), terapia anty-VEGF.

Keywords: pigment epithelial detachment (PED), age-related macular degeneration (AMD), choroidal neovascularization (CNV), anti-VEGF therapy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI