Wydanie 2/2011
str. 23

Rola pierwiastków śladowych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

The Role of Trace Elements in Age-related Macular Degeneration (AMD) Pathogenesis

Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med., Tomasz Żarnowski prof. ndzw. UM w Lublinie
2 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie
  Kierownik: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont
3 Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Friedrich E. Krause


Summary: Age-related macular degeneration is a serious social problem. It is one of the most important causes of the vision impairment among people aged 50 and older in developed countries. AMD pathogenesis is still unclear. Essential role in AMD development plays oxidative stress and inflammation. In this article we present role of trace elements in AMD pathogenesis.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, pierwiastki śladowe, stres oksydacyjny.

Keywords: age-related macular degeneration, trace elements, oxidative stress.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI