Wydanie 1/2011
str. 41

Poród u pacjentek krótkowzrocznych – fakty i mity

Delivery in Myopic Women – Facts and Myths

Joanna Ciszewska, Joanna Brydak-Godowska, Joanna Moneta-Wielgoś, Monika Turczyńska

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med., prof. ndzw. Dariusz Kęcik


Summary: We reviewed the current opinions concerning the natural delivery in myopic women. Still in the opinion of some obstetricians and ophthalmologists myopia is an indication to instrumental delivery to avoid retinal complications. This opinion is not fully justified. In the literature we found no studies showing that natural delivery increases the rate of retinal complications in myopic patients. The opinions published recently by many authorities do not recommend instrumental delivery in myopic pregnant woman.

Słowa kluczowe: krótkowzroczność, ciąża, poród.

Keywords: myopia, pregnancy, delivery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI