Wydanie 1/2011
str. 38

Toksoplazmozowe zapalenie siatkówki u kobiety w ciąży

Toxoplasma retinochoroiditis in Pregnancy

Piotr K. Borkowski1, Joanna Brydak-Godowska2

1 Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
p.o. Kierownika: dr n. med Maria Olszyńska-Krowicka
2 Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr. hab. n. med., prof. ndzw. Dariusz Kęcik


Summary: In this article we describe pathogenesis of ocular toxoplasmosis with special attention paid to pregnant women suffering from the disease, probability of parasite transplacental transmission, and most appropriate management plans in such cases.

Słowa kluczowe: ZarażenieToxoplasma gondii, ciąża, zapalenie siatkówki, terapia.

Keywords: Toxoplasma gondii infection, pregnancy, retinochoroiditis, therapy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI