Wydanie 1/2011
str. 27

Narząd wzroku w przebiegu ciąży – wybrane aspekty

Pregnancy and the Eye – Selected Aspects

Joanna Ciszewska, Joanna Moneta-Wielgoś, Joanna Godowska, Monika Turczyńska

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med., prof. ndzw. Dariusz Kęcik


Summary: We present the most frequent ocular complications during pregnancy. The visual disturbances in pregnant women are of multifocal origin. It might be the result of both: physiological or pathological changes. Intermittent myopia can be provoked by natural process in cornea and the lens. The vascular pathologies may be responsible for visual problems too. Some of them might be the early symptoms of preeclampsia or eclampsia. The pre- existing ocular disorders resulting from systemic diseases can evolve during pregnancy.

Słowa kluczowe: ciąża, dolegliwości, refrakcja, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, schorzenia naczyniowe, cukrzyca, toksoplazmoza.

Keywords: pregnancy, symptoms, refraction, pregnancy induced hypertension, vasculopathies, diabetes mellitus, toxoplasmosis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI