Wydanie 1/2011
str. 24

Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) – metoda z wyboru w leczeniu jaskry u kobiet w ciąży

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) – Method of Choice in Glaucoma Treatment in Pregnant Women

Krystyna Czechowicz-Janicka

Instytut Jaskry i Chorób Oka w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka


Summary: In the paper the authors discuss about advantages of selective laser trabeculoplasty (SLT) use in glaucoma treatment in pregnant and breast-feeding women. The author has 45 patients (82 eyes) under observation.
Simultaneous SLT use allowed complete pharmacological glaucoma treatment withdrawal (in 75 eyes). In 4 eyes SLT procedure was repeated, in 2 eyes brimonidine has been added, and in 1 eye surgical procedures had to be performed.

Słowa kluczowe: jaskra, jaskra a ciąża, SLT, selektywna trabekuloplastyka laserowa u kobiet w ciąży.

Keywords: glaucoma, glaucoma and pregnancy, SLT, selective laser trabeculoplasty in pregnant women.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI