Wydanie 1/2004

Grzybicze zapalenia wnętrza gałki ocznej - diagnostyka, obraz kliniczny i postępowanie terapeutyczne

Fungal endophthalmitis - diagnosis, clinics and therapeutic procedures

Jadwiga Bernardczyk-Meller

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. med. Krystyna Pecold


Summary: General review about diagnosis, clinical features and therapeutic procedures associated with fungal endophthalmitis.

Keywords: endophthalmitis, fungal endophthalmitis, Candida albicans, Aspergillus, therapy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI