Wydanie 1/2004

Czynniki ryzyka, leczenie i profilaktyka zakażeń pooperacyjnych w okulistyce

Risk factors, treatment and prophylaxis of postoperative infections in ophthalmology

Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura, Artur Pasternak

Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. med. Ariadna Gierek-Łapińska


Summary: Postoperative infections are cause many complications. They can bring to looss good vision. In spite of a large progress in ophthalmic surgery and antibiotheraphy they are still a problem. In this article the authors presents risk factors, treatment and prophylaxis of postoperative infections.

Keywords: postoperative infection, risk factors, prophylaxis, treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI