Wydanie 1/2004

Wpływ dezynfekcji worka spojówkowego 5,0% roztworem PVP-Jodi na drobnoustroje u pacjentów operowanych z powodu zaćmy

The influence of 5,0% PVP-Jodi solution on the bacterial flora of the conjunctival sac in patients undergoing cataract surgery

Małgorzata Gawrońska1, Józef Kałużny1, Agnieszka Mikucka2, Eugenia Gospodarek2

1Katedra i Klinika Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Kałużny
2Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Eugenia Gospodarek


Summary: Aim: To evaluate the effeciency of 5,0% PVP-Jodi solution antiseptic action against bacterial flora of conjunctiva in patients undergoing cataract surgery. Material and methods: 120 patients were enrolled in our research. Swabs from conjunctival sac were taken in the operation room. First ? before 5,0% solution PVP-Jodi has been given. Second ? after 5,0% solution PVP-Jodi has been given. Third ? after cataract surgery but before local antibiotics administration. Microorganismus were identified with API test (bio-Mérieux) and their antibiotic-sensivity was determined with disc-diffusion method. Results: PVP-Jodi antibacterial action efficiency is estimated to be 85,7%. Secondary infections has been revealed due to bacterial flora coming from the skin and limbs of the lids. Sometimes it can be associated with the use of surgical equipment during the cataract surgery. Conclusions: PVP-Jodi solution is recommended as effective antiseptic that is used to disinfect conjunctiva before surgery. In order to diminish the risk of secondary infections of the operated eye, it is important to prevent secondary infections by using adhesic foil in the operated field.

Keywords: Betadine, conjunctival sac disinfection, bacterial infection, bacterial flora.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI