Wydanie 4/2010
str. 80

Charakter histopatologiczny zmian aparatu ochronnego oka u chorych leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi w latach 2004-2007

Results of Histopathological Diagnoses of the External Eye Lesions in Patients from the Military Memorial Hospital in Lodz from 2004-2007

Michał S. Nowak1, Roman Goś1, Krzysztof Zieliński2,Tadeusz Modrzewski2, Monika Daszyńska1, Katarzyna Wojciechowska1, Marzena Wlazły-Karasek1, Dorota Snopkowska-Wiaderna2

1 Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Goś
2 Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieliński


Summary: The aim of the study was to analyze the results of the histopathological examinations of external eye lesions, which comprised 148 cases of patients from the out-patient clinic in a period of 3 years (from 2004 to 2007). In examined material anatomical localizations and histological types were analyzed. There were presented the epithelial tumors, melanocytoma tumors, mesenchymal tumors, as well as inflammatory changes and cysts. It was noticed, that the major number of lesions was localized in lower lid and the most frequent were of the benign pathology. There were also recognized four lymphoma cases, which were the only group of malignant pathology. The least number of lesions in the analyzed material were mesenchymal tumors.

Słowa kluczowe: zabiegi chirurgiczne, badania histopatologiczne, zmiany o charakterze zapalnym i nowotworowym.

Keywords: surgical procedures, histopathological tests, inflammatory and malignant lesions.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI