Wydanie 4/2010
str. 68

Metaliczne ciało obce wewnątrzgałkowe tkwiące w ranie wylotowej w tylnym odcinku gałki ocznej – opis przypadku

Metallic Intraocular Foreign Body Localized in Posterior Exit of the Wound – Case Report

Tomasz Chudoba, Joanna Sempińska-Szewczyk, Radosław Kaźmierczak, Agnieszka Shein

Oddział Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
Ordynator: dr n. med. Joanna Sempińska-Szewczyk


Summary: This review shortly summarizes the present knowledge about the usefulness of in vivo confocal microscopy for diagnosing of infectious keratitis.

Słowa kluczowe: metaliczne ciało obce wewnątrzgałkowe, rana wylotowa, OCT, witrektomia, odwarstwienie siatkówki, tomografia komputerowa.

Keywords: metallic intraocular foreign body, exiting wound, OCT, vitrectomy, retinal detachment, CT.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI