Wydanie 4/2010
str. 59

Urazy narządu wzroku u dzieci wymagające zaopatrzenia chirurgicznego – w materiale własnym

Ophthalmological Injuries in Children Requiring Surgical Management

Erita Filipek1, Adrian Smędowski2, Karolina Mikuś2, Agnieszka Fitowska2, Patrycja Orchel2, Ewa Mrukwa-Kominek3

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
3 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk


Summary: Introduction: The aim of the study was analysis of cases of ophthalmological injuries in children requiring surgical management in Clinical Hospital No 5 in Katowice. Material and Methods: Operating books of the Children’s Ophthalmological Ward from the period from 1st of July 2009 to 15th of March 2010, were analyzed as well as archive medical hospital cards.
Results: Among 596 surgical procedures performed in the above mentioned period, 34 cases (5.7%) constituted treatments associated with supplying recent injuries or with curing complications of injuries. 5 girls and 29 boys were among 34 patients (mean age 7.6 ± 4.7 years). The average hospitalization period was 9 ± 5.8 days. 6 patients who underwent surgical procedure required vitrectomy due to retinal detachment and vitreous hemorrhage.
Conclusions: Seriousness of these injuries depend on the size of the injury and on patients’ age, which in some cases ranges from first year of life. On account of the patients’ age even clinically light grudges require surgical management in the operating room and in majority of cases general anesthesia.

Słowa kluczowe: urazy oka, dzieci, ostrość wzroku.

Keywords: eye trauma, children, visual acuity.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI