Wydanie 4/2010
str. 49

Ostry dyżur okulistyczny – retrospektywna analiza porównawcza przyczyn i liczby zgłoszeń

Ophthalmic Emergency Service – Retrospective Comparative Analysis of Patient Number and Applications

Dariusz Kęcik, Monika Turczyńska, Joanna Ciszewska, Marta Makowiec-Tabernacka, Renata Niemczyk, Magdalena Szczygielska, Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Dominika Białas

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med., prof. ndzw. Dariusz Kęcik


Summary: The aim of the study was the retrospective, comparative analysis of number of patients and indications for admission to opthalmological emergency service. The medical documentation of all patients referred to the emergency service of the Department of Ophthalmology in Warsaw in 1998 and in 2005 in terms of age, gender, main symptoms and diagnosis was analyzed.

Słowa kluczowe: ostry dyżur okulistyczny, stan nagły, uraz.

Keywords: eye emergency service, emergency, injury.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI