Wydanie 4/2010
str. 39

Pourazowy wylew krwi do komory przedniej – patomechanizm i współwystępujące powikłania

Post-traumatic Anterior Chamber Hyphema – Pathomechanism

Magdalena Smużyńska1, Barbara Herbut-Kawalec1, Ewa Pieczara1, Erita Filipek1,2, Maria Formińska-Kapuścik1,2

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Kierownik: prof. dr hab. n med. Maria Formińska-Kapuścik


Summary: Anterior chamber hyphema can be of idiopathic (in case of eye or general diseases) or post-traumatic (including surgical injury). Two thirds of post traumatic anterior chamber hyphemas are caused by blunt trauma and one third occurs as a result of an open injury. Blunt traumas of the anterior segment are not associated with direct VA deterioration. It is their consequences that may result in this due to following factors: post traumatic glaucoma, cataract, corneal bloodstaining, optic atrophy and post-traumatic changes in the retina. The frequency of the post-traumatic hyphema stands at 17: 100 000 and it is more common in young males (average age is 25). The most frequent causes are: being beaten, sport traumas (most commonly resulting from a ball directly hitting an eyeball or caused by fists, fingers, elbows), car accidents (including traumas caused by airbags). The aim of the article is to present the mechanism of post-traumatic anterior chamber hyphema as well as the most and least frequently occurring complications resulting from the post-traumatic anterior chamber hyphema.

Słowa kluczowe: hyphema, krwawienie wtórne, jaskra pourazowa, cofnięcie kąta, tępy uraz oka.

Keywords: hyphema, secondary hemorrhage, post-traumatic glaucoma, angle recession, ocular blunt trauma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI