Wydanie 4/2010
str. 23

Postępowanie u chorych z ciałem obcym wewnątrzgałkowym

Treatment in Patients with Intraocular Foreign Body

Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki


Summary: Despite fast development in ophthalmology, ocular trauma with an intraocular foreign body (IOFB) is still a significant therapeutic problem. In this paper, current practice patterns of diagnostics and treatment of an ocular trauma with IOFB are presented.

Słowa kluczowe: wewnątrzgałkowe ciała obce, urazy penetrujące gałki ocznej, wyniki.

Keywords: intraocular foreign bodies, penetrating ocular trauma, outcomes.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI