Wydanie 4/2010
str. 19

Zaopatrzenie ran rogówki – zasady postępowania

Corneal Incarceration Treatment – Principles of the Management

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med., prof ndzw. Dariusz Kęcik


Summary: Corneal injuries are the reason of serious loss of the vision and eye problems. The proper primary treatment of perforating injuries can reduce trauma sequelae. Authors present basic information on examination, nonsurgical and surgical management of the corneal trauma.

Słowa kluczowe: urazy oka, rany rogówki, postępowanie chirurgiczne, wycięcie tęczówki, rany rogówkowo-twardówkowe.

Keywords: eye trauma, corneal laceration, surgical management, uveal excision, corneoscleral laceration.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI