Wydanie 4/2003

Zaćma pourazowa - przyczyny, techniki operacyjne i wczesne wyniki w materiale Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 1995-2002

Traumatic cataract - reasons, methods of surgical treatment and early results in the material of Department of Ophthalmology, Military Medical Institute in Warsaw from 1995 to 2002

Małgorzata Figurska, Bożena Mańkowska, Lech Gawron

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: Purpose: To evaluate reasons of traumatic cataract, methods of surgical treatment and early results. Material and methods: We examined 34 eyes in 34 patients aged from 5 to 73 years (mean aged 37,5) - 7 women (21%) and 27 men (79%). Cataract after blunt trauma was found in 15 patients (44%), after penetrating trauma without foreign body in 13 (38,5%) and after penetrating trauma with foreign body in 6 (17,5%). Results: Mean period between blunt trauma and traumatic cataract extraction was 7 years (from 2 days to 34 years), for patients after penetrating trauma without foreign body - 3,5 years (from one day to 20 years) and after penetrating trauma with foreign body - 2 days (from 1 to 4 days). Facoaspiration was performed in 19 patients (56%). Intraocular lens was implanted in 23 patients (68%), to the capsula in 14 (60,8%). In 80% patients additional procedures with vitrectomy were performed with cataract extraction. Improvement of visual acuity after cataract extraction concerns 26 patients (76%): 12 (80%) after blunt trauma, 10 (77%) after penetrating without foreign body and 4 (66%) patients with intraocular foreign body. Conclusions: Traumatic cataract surgery, gives the chance for improvement of visual acuity in eyes with or without intraocular implants.

Keywords: traumatic cataract, blunt trauma, penetrating trauma, penetrating trauma with foreign body, surgical treatment of traumatic cataract, early results


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI