Wydanie 1/2010
str. 71

Brak związku między polimorfizmem 1982 C>T genu receptora 2. transferyny (TFR2) a występowaniem wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w subpopulacji polskiej

Lack of Association Between the 1892 C>T Polymorphism of the Transferrin Receptor 2 Gene (TFR2) and the Occurrence of Wet Age-related Macular Degeneration in a Polish Subpopulation

Daniel Wysokiński1, Janusz Błasiak1, Urszula Kołodziejska2, Magdalena Ulińska2

1 Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Błasiak
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Iron ions may be involved in oxidative stress in retinal cells, and may contribute to the patogenesis of age-related macular degeneration (AMD). Purpose: The aim of the study was to evaluate the role of transferring receptor 2 gene polymorphism 1892C>T (rs2075674) in AMD. Material and Methods: The study comprised the group of 124 subject with wet form of AMD and 28 controls. Genotyping was performed by PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction ? Restriction Fragment Length Polymorphism) method, with MspA1I enzyme. Results: No relationship was found between polymorphism 1892C>T and the occurrence of wet form of AMD. Conclusion: The 1892C>T polymorphism of the TFR2 gene may not play a role in the patogenesis of AMD.

Słowa kluczowe: AMD, gen TFR2, jony żelaza, polimorfizm genu, uszkodzenia oksydacyjne

Keywords: AMD, TFR2 gene, iron ions, gene polimorphism, oxidative damage


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI