Wydanie 4/1998
str. 74

Skuteczność Tears Naturale w leczeniu keratokonjunctivitis sicca

Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Anna Okruszko, Mira Gacekpowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI