Suplement do nr-u 2/2003

Zmiany w narządzie wzroku w chorobie Kawasaki

Ocular changes of Kawasaki disease

Agnieszka Trzebicka, Mirosława Grałek

Klinika Okulistyki, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek


Summary: Kawasaki's disease (mucocoutaneous lymph node syndrome) is an acute febrile illness primarily affecting children. This article describes current date for diagnosis et treatment of Kawasaki disease. Typical ocular manifestations accompanying this illness are presented.

Keywords: diagnostic criteria, eye, conjunctivitis, uveitis, keratitis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI