Suplement do nr-u 2/2003

Schorzenia rogówki na tle alergicznym

Diseases of the cornea with allergic background

Ariadna Gierek-Łapińska, Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura, Iwona Rokita-Wala

Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. med. Ariadna Gierek-Łapińska


Summary: Allergic diseases of the cornea are mostly results of partial or general hypersensitivity - caused characteristic clinical images. This paper describe distemps of corneas in patients with allergic diseases, it is also about the newest ideas concerning corneas allergic diseases and their impact to the state of the cornea. Everybody knows - to meet the proper treatment effect the mechanism of their origin has to be known. The newest classifications of eyes diseases was taken into consideration as well as methods of treatment of the cornea diseases.

Keywords: cornea diseases, allergy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI