Suplement do nr-u 2/2003

Symptomatologia chorób alergicznych oczu

Symptomatology of allergic diseases of the eye

Andrzej Stankiewicz, Marek Rękas

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: In this work symptoms of allergic diseases were shortly described. The meaning of mast cells, eosinophils and lymphocytes taking part in allergic reaction was presented. The cellular mechanisms which develop symptoms of allergic diseases of the eye were introduced. Histopathological changes of the eye which are clinically important were taken into consideration. The analysis of allergic symptoms of the eye gives important information.

Keywords: allergic diseases of the eye, pathophysiology, histopathology, clinical symptoms.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI