Wydanie 4/2009
str. 43

Mikroplazmina i farmakologiczna witreoliza - przegląd aktualnego piśmiennictwa

Pharmacologic Vitreolysis with Microplasmin - Current Literature Review

Sława Kwiecień1, Jacek P. Szaflik1,2

1 Centrum Okulistyczne LASER w Warszawie
  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The paper reviews the current knowledge about microplasmin and the studies on pharmacologic enzymatic vitreolysis and posterior vitreous detachment performed to improve vitreoretinal surgery.

Słowa kluczowe: Mikroplazmina, farmakologiczna witreoliza, witrektomia

Keywords: Microplasmin, pharmacologic vitreolysis, vitrectomy


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI