Wydanie 4/2009
str. 22

Core pars plana vitrectomy (cppV) - minimalna witrektomia wykonana za pomocą intrektora w obrzęku plamki o różnej etiologii

Core Pars Plana Vitrectomy (cppV) - Minimal Intrector Vitrectomy in Macular Oedema of Different Etiology

Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Żarnowski


Summary: The 23-gauge Intrector allows the performance of a limited core pars plana vitrectomy, which removes 0.5 to 1 ml of the vitreous body. Drugs, and/or air or gas can be injected into the space created. This opens new opportunities for the treatment of macular oedema associated with wet AMD, diabetes, or branch/central retinal vein occlusion. Neurofilaments can be measured from the vitreous body obtained: these are considered a useful new biomarker of retinal degeneration. Furthermore, the material obtained can be used to perform bacterial or cytological analysis of the uveitis.

Słowa kluczowe: intrektor, obrzęk plamki, korowa witrektomia pars plana.

Keywords: intrector, macular oedema, core pars plana vitrectomy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI