Wydanie 4/2009
str. 13

Zastosowanie barwników w chirurgii witreoretinalnej - chromowitrektomia

Vital Dyes Use in Vitreoretinal Surgery – Chromovitrectomy

Edyta Musielak, Radosław Kaczmarek, Marta Misiuk-Hojło

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Marta Misiuk-Hojło


Summary: The aim of this article is to present the history of vital dyes use during vitreoretinal surgery (chromovitrectomy), starting form the first indocyanine green use to the current state-of-the-art of indications, application techniques and toxic effects of different agents. Vital dyes have become very popular to visualize transparent structures such as the internal limiting membrane during macular hole surgery, epiretinal membranes and the vitreous in proliferative vitreoretinopathy and retinal detachment. In chromovitrectomy the best agents for internal limiting membrane staining are indocyanine green, infracyanine green and brilliant blue G, for epiretinal membrane identification - tryptan blue and for vitreous identification - triamcinolone acetonide. The safety profiles for the different dyes in chromovitrectomy hasn?t been established yet, so they should be applied in a concentration, volume and time of application as low as possible.

Słowa kluczowe: chromowitrektomia, zieleń indocyjaninowa, zieleń infracyjaninowa, błękit trypanu, błękit brylantowy G, octan triamcinolonu, peeling ILM, błona graniczna wewnętrzna.

Keywords: chromovitrectomy, vital dyes, indocyanine green, infracyanine green, trypan blue, brilliant blue G, triamcinolone acetonide, ILM peeling, internal limiting membrane.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI