Wydanie 4/2009
str. 7

Nowe kierunki rozwoju w chirurgii witreoretinalnej

Future Developments in Vitreoretinal Surgery

Jacek Robaszkiewicz, Agnieszka Bogdan-Bandurska, Katarzyna Chmielewska,Magorzata Figurska, Joanna Wierzbowska

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: The purpose of the paper is to present and summarize the history, evolution and future developments of the vitreoretinal surgery. We focus our attention on the details of microsurgery tools, types of the operative field illumination and vitreoretinal surgery procedures. In addition to above mentioned we also disclose the latest Pars Plana Vitrectomy (PPV) indications and new PPV operation procedures such as sheathotomy with ILM peeling, radial optic neurotomy, ILM transposition and manipulations in glaucoma.

Słowa kluczowe: zabiegi chirurgii witreoretinalnaj, pars plana witrektomia.

Keywords: vitreoretinal surgery, pars plana vitrectomy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI